• جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • جناب آقای اعرابی پور موضوع : چگونه یک فروشنده سازمانی موفق باشیم؟
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم