• دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات