پرویز درگی

قسمت 101

پرویز درگی
با موضوع: مشتری نو...
پرویز درگی
دانلود
پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی

قسمت 100

پرویز درگی و عوامل رادی...
با موضوع: گفت و گو...
پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی
دانلود
دکتر وحید نثایی

قسمت 99

دکتر وحید نثایی
با موضوع: مهارت ها...
دکتر وحید نثایی
دانلود
دکتر فرزاد مقدم

قسمت 97

دکتر فرزاد مقدم
با موضوع: ویژگی ها...
دکتر فرزاد مقدم
دانلود
برنامه ویژه تبریک عید

قسمت 97

برنامه ویژه تبریک عید
با موضوع: عیدانه
برنامه ویژه تبریک عید
دانلود
دکتر مسعود نصرت آبادی

قسمت 96

دکتر مسعود نصرت آبادی
با موضوع: مدیر نور...
دکتر مسعود نصرت آبادی
دانلود
دکتر بابک سبزیان پور

قسمت 94

دکتر بابک سبزیان پور
با موضوع: اهمیت و...
دکتر بابک سبزیان پور
دانلود
دکتر بابک سبزیان پور

قسمت 93

دکتر بابک سبزیان پور
با موضوع: اهمیت و...
دکتر بابک سبزیان پور
دانلود
دکتر بابک سبزیان پور

قسمت 91

دکتر بابک سبزیان پور
با موضوع: اهمیت و...
دکتر بابک سبزیان پور
دانلود
دکتر محسن نجارنیا

قسمت 90

دکتر محسن نجارنیا
با موضوع: اهمیت و...
دکتر محسن نجارنیا
دانلود
مهندس حسین آقا خانلو

قسمت 88

مهندس حسین آقا خانلو
با موضوع: شبکه ساز...
مهندس حسین آقا خانلو
دانلود
آقای میثم ایرانپناه

قسمت 87

آقای میثم ایرانپناه
با موضوع: نقش فریب...
آقای میثم ایرانپناه
دانلود
مهندس بهرام رزمان

قسمت 85

مهندس بهرام رزمان
با موضوع: تخریب و...
مهندس بهرام رزمان
دانلود
دکتر نادر وهاب آقایی

قسمت 84

دکتر نادر وهاب آقایی
با موضوع: خدمات پس...
دکتر نادر وهاب آقایی
دانلود
دکتر سهیل سهیلی زاده

قسمت 82

دکتر سهیل سهیلی زاده
با موضوع: افزایش م...
دکتر سهیل سهیلی زاده
دانلود
مهندس  حسن قاسمی

قسمت 81

مهندس حسن قاسمی
با موضوع: لجستيک؟م...
مهندس  حسن قاسمی
دانلود
استاد  علی محمد بیدار مغز

قسمت 79

استاد علی محمد بیدار م...
با موضوع: ایمیج؟تص...
استاد  علی محمد بیدار مغز
دانلود
نژده هوانسیان

قسمت 78

نژده هوانسیان
با موضوع: معضلات ب...
نژده هوانسیان
دانلود
دکتر علی شاه حسینی

قسمت 76

دکتر علی شاه حسینی
با موضوع: مدیریت ب...
دکتر علی شاه حسینی
دانلود
دکتر حمیده عطافر

قسمت 75

دکتر حمیده عطافر
با موضوع: تفاوت با...
دکتر حمیده عطافر
دانلود
مهندس هاشمعلی حسنی

قسمت 73

مهندس هاشمعلی حسنی
با موضوع: تخفیفات...
مهندس هاشمعلی حسنی
دانلود
دکتر محمد ابراهیم محجوب

قسمت 71

دکتر محمد ابراهیم محجوب
با موضوع: رابطه بی...
دکتر محمد ابراهیم محجوب
دانلود
دکتر ندا مفاخری

قسمت 70

دکتر ندا مفاخری
با موضوع: کوچینگ؟ت...
دکتر ندا مفاخری
دانلود
دکتر مهرنوش دارینی

قسمت 68

دکتر مهرنوش دارینی
با موضوع: افسردگی...
دکتر مهرنوش دارینی
دانلود
مهندس مجید مجیدی

قسمت 67

مهندس مجید مجیدی
با موضوع: نورومارک...
مهندس مجید مجیدی
دانلود
دکتر وحید محلاتی

قسمت 65

دکتر وحید محلاتی
با موضوع: صنعت پخش...
دکتر وحید محلاتی
دانلود
مهندس لیلا کرد افشار

قسمت 64

مهندس لیلا کرد افشار
با موضوع: آشنایی ب...
مهندس لیلا کرد افشار
دانلود
دکتر علی شاه حسینی

قسمت 62

دکتر علی شاه حسینی
با موضوع: روش های...
دکتر علی شاه حسینی
دانلود
دکتر حمید ترکاشوند

قسمت 61

دکتر حمید ترکاشوند
با موضوع: صنعت پخش
دکتر حمید ترکاشوند
دانلود
دکتر سحر گلکار

قسمت 59

دکتر سحر گلکار
با موضوع: رفتارشهر...
دکتر سحر گلکار
دانلود
x