• دکتر هرمز مهرانی موضوع : فروش
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش اول
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان