• استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-