• دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند