• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓