• دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی