• دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی