• امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟