• دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان