• بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : استراتژیهای پرسنال برندینگ -بخش دوم
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت