• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان