• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی