• دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان