• دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دکتر شهاب اناری موضوع : برندینگ شخصی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی