• دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • جناب آقای اعرابی پور موضوع : چگونه یک فروشنده سازمانی موفق باشیم؟