• جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند