• شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان