• دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه