• شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba