• دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی