• دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی