• دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟