• مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره