• دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ