• بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول