• موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری