• مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه