• مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول