• مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم