• مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک