• دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین