• معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم