• مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟