• دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان