• دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول