• اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی