• دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • دکتر شهاب اناری موضوع : برندینگ شخصی
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست