• دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی