• جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی